Zoek evenementen op de kaart

Lezing ‘Kansen voor de Kievit’ door Jos Korenromp

Lezing ‘Kansen voor de Kievit’ door Jos Korenromp

23 april 2019 15:00

(Opslaan naar agenda)

Bibliotheek Idea Zeist

Op dinsdag 23 april vertelt Jos Korenromp bij Bibliotheek Idea Zeist het verhaal over de weidevogels, vogels waaraan hij zijn hart heeft verpand. Weidevogels zijn specifiek voor het Nederlandse agrarisch landschap. het gaat met veel soorten slecht. Meer dan de helft staat op de Rode Lijst. Er gebeurt al veel om de teruggang te keren. Een leger van weidevogel boeren en vrijwilligers levert een bijdrage om ze te behouden en om ze in de toekomst meer kansen te geven. Maar er moet nog veel meer gebeuren om te voorkomen dat ons weidevogelbestand nog verder achteruit gaat.

 

Kievit, Grutto en nog veel meer

Het woord weidevogel is een verzamelnaam voor vogels die in de voortplantingsperiode zowel voedsel zoeken als broeden op akkers en weilanden.

Gewoonlijk worden alleen steltlopers als Kievit, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Watersnip en Scholekster er toe gerekend. Met de Wulp erbij zijn dat er zeven. Het Nederlandse boerenland biedt daarnaast ook nog ruimte aan de Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart Zomertaling, Slobeend, en Kwartelkoning.

 

Jos Korenromp

Jos Korenromp (1944), geboren in Overijssel, was er zich al jong van bewust dat hij opgroeide in een bijzonder gebied. Vanuit zijn woning keek hij naar een dal, met op de helling akkers en de lager gelegen drassige weiden: een domein voor weidevogels. Na zijn onderwijzersopleiding verhuisde hij de Achterhoek. Ook in die omgeving waren in 1967 nog weilanden waar o.a. Kieviten, Grutto's, Wulpen, Scholeksters en een enkele Tureluur tot broeden kwamen. Vanaf die tijd heeft hij met name weidevogels zo veel mogelijk gevolgd en op beeld vastgelegd. Ook is hij zich gaan bezighouden met het maken van geluidsopnamen. Naderhand maakte hij diverse cd's, zoals “Voorjaar in het beekbos”, “Op de heide en in het veen”. Zijn foto’s verschenen in boeken, kranten, tijdschriften als Grasduinen en de Vogelkalender van de Stichting Het Vogeljaar.

 

Groene lezingen
Dit is de tweede lezing in een reeks van vier die Idea Bibliotheek Zeist in 2019 organiseert in samenwerking met de lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV, team NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht) en de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).

Datum:  23 april 2019
Tijd: 15:00 uur
Kaartverkoop: online www.ideacultuur.nl en aan de zaal (indien voorradig). Betalen aan de zaal kan uitsluitend per pin.
 

 

 

 

< Vorige pagina

Lees het laatste HEUVELRUGNIEUWS op

Cultuur@genda

Wil je om de week de agenda ontvangen? Meld je dan hier aan.